Στο εργαστήριο DentalPro χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους και υλικά για την παραγωγή σύγχρονων προϊόντων ακίνητης προσθετικής.

Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το εργαστήριο σχεδιάζει ψηφιακά όλες τις εργασίες ακίνητης προσθετικής.

Ως προϊόντα ακίνητης προσθετικής κατασκευάζουμε: 

  • Μεταλλοπορσελάνες
  • Τιτανιοπορσελάνες
  • Υαλοκεραμικές Όψεις Ζιρκονίου
  • Υαλοκεραμικές Όψεις
  • Ένθετα - Επένθετα