Η εταιρεία μας με ευθύνη και υπευθυνότητα κατασκευάζει και προμηθεύει με οδοντοτεχνικά προϊόντα, οδοντιάτρους και εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα. 

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενούς και στοχεύοντας στην αισθητική και την ποιότητα, παρέχουμε στους γιατρούς πελάτες μας τις πιο εξειδικευμένες κατασκευές με κάθε πιστοποιημένο υλικό.

Το εργαστήριο εξειδικεύεται στη χρήση Τιτανίου και Vitallium.

Τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα ταχυδρομικώς ή με όποιο τρόπο συμφωνηθεί.