Ακολουθώντας τις εξελίξεις στις εργασίες επί των εμφυτευμάτων τόσο στην οδοντιατρική όσο και στην οδοντοτεχνική, εξειδικεύουμε τους τρόπους κατασκευής για να επιτύχουμε  σωστότερα αποτελέσματα.  

Για εργασίες είτε ακίνητης είτε κινητής επιεμφυτευματικής, στο εργαστήριο DentalPro χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους, διεθνή πρότυπα και σύγχρονα υλικά.