Από την ίδρυση του εργαστηρίου το 1996 ανανεώνουμε συνεχώς τον εξοπλισμό μας με μηχανήματα νέας τεχνολογίας.

Διατηρούμε πάντα σε υψηλά επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εκπαιδεύοντας το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.