Στο εργαστήριο DentalPro κατασκευάζουμε Ημιενδοτικά Άγκιστρα για συγκράτηση σε Περιοδοντικά Δόντια για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία συγκράτησης εάν τα δόντια συγκράτησης έχουν περιοδοντικό πρόβλημα.

Για το λογο αυτό αυτό εφαρμόσαμε την καινοτόμο λύση του ημιενδοτικού αγκίστρου που επιμερίζει την μασητική πίεση λιγότερο στο δόντι συγκράτησης και περισσότερο στα πτερύγια που εφάπτονται των ούλων με αποτέλεσμα αύξηση της διάρκειας ζωής του δοντιού συγκράτησης.