Για μερικές οδοντοστοιχίες στο εργαστήριο DentalPro χρησιμοποιούμε θερμοπλαστικά - ακεταλικά.

Το ακεταλικό είναι πλήρως βιοσυμβατό και εύκαμπτο υλικό που παρέχει αποκατάσταση της μερικής νωδότητας του ασθενούς με πολύ καλά αποτελέσματα και αισθητική.

Μπορεί να αντικαταστήσει τις μερικές οδοντοστοιχίες με μεταλλικό σκελετό καταργώντας τα μεταλλικά άγκιστρα. Στη θέση τους τοποθετούνται ακεταλικά χρώματος ροζ ή στο οδοντικό χρώμα αλλάζοντας την αισθητική ριζικά.

Τα ακεταλικά άγκιστρα, μπορεί επίσης να συνδυαστούν με τους μεταλλικούς σκελετούς με αποτέλεσμα την άριστη αισθητική και την υψηλή αντοχή.