Τα προβλήματα αστάθειας ολικών οδοντοστοιχιών αντιμετωπίζονται με την έδρασή τους σε εμφυτεύματα με χρήση συνδέσμων ακριβείας.

Στο εργαστήριό μας κατασκευάζονται με σύγχρονες μεθόδους και με πιστοποιημένα υλικά, όλες οι επιεμφυτευματικές εργασίες.