Στα προϊόντα κινητής προσθετικής αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές προκλήσες για την επίτευξη υψηλού αισθητικού αποτελέσματος, χρηστικότητας και λειτουργικότητας για τη διευκόλυνση του γιατρού και την ικανοποίηση του ασθενούς.

Για την άριστη εφαρμογή, την ελαχιστοποίση του λάθους και τη μέγιστη αντοχή, τα προϊόντα μας σχεδιάζονται ηλεκτρονικά.

Η εφαρμογή της καινοτομίας της Dental Wings γίνεται σε: 

  • Μερικές Οδοντοστοιχίες Vitallium - Τιτανίου
  • Ημιενδοτικά Άγκιστρα για συγκράτηση σε περιοδοντικά δόντια