Στοχεύοντας στο άριστο αποτέλεσμα ενημερωνόμαστε και εντάσσουμε νέες τεχνικές και τεχνολογίες στις εργασίες μας.

  • Ψηφιακή Σχεδίαδη Dental Wings, ηλεκτρονικός σχεδιασμός.
  • Σύστημα Visio lign