Πρόσφατα στο πλαίσιο της διαρκούς ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου DentalPro και ακολουθώντας τις εξελίξεις στην οδοντοτεχνική, αποκτήσαμε το σύστημα ηλεκτρονικού σχεδιασμού ακίνητης και κινητής προσθετικής της εταιρείας Dental Wings.

Πλέον όλες οι οδοντοτεχνικές εργασίες σχεδιάζονται ηλεκτρονικά με μεγάλη ακρίβεια και σταθερές τιμές μέτρησης παντού, μηδενίζοντας τα λάθη πάχους - αντοχής. Εδώ και αρκετά χρόνια οι συγκολλήσεις μετάλλων γίνονται με τη χρήση του laser star της εταιρείας BEGO.

    

 

 

Δείγματα ηλεκτρονικού σχεδιασμού