Η αποκατάσταση της νωδότητας επί εμφυτευμάτων με το σύστημα visio.lign. της bredent παρέχει άριστα αποτελέσματα για τα εμφυτεύματα μειώνοντας τη δύναμη κρούσης με τα ανταγωνιστικά δόντια στον ασθενή δε εμφανίζει το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα από την πρώτη πρόβα με κερί αποκλείοντας έτσι τις εκπλήξεις.