Η επιλογή του Τιτανίου έγινε για τη βιοσυμβατότητα του μετάλλου, εφάμιλλη των πολύτιμων μετάλλων με πολύ πιο χαμηλό κόστος, το μικρό ειδικό βάρος του, την ελάχιστη αίσθηση στο στόμα του ασθενούς, τη μεγάλη αντοχή του στη στοματική διάβρωση.

Η επένδυση γίνεται με πορσελάνη DENTARUM triceram χρωματολόγιο Vita.